Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.23
ze dne 10.12.2007

Usnesení k žádosti paní XY, Vondroušova 1155 o prodloužení souhlasu s podnájmem bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1155 ve Vondroušově ulici, o prodloužení souhlasu s podnájmem bytu z důvodu pracovního pobytu v Dánsku

II. schvaluje prodloužení podnájmu bytu na dobu určitou do 31.12.2011 s možností prodloužení za předpokladu, že žadatel doloží potvrzení o trvání pracovního pobytu v zahraničí

III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o vydání souhlasu s podnájmem bytu a informovat správní firmu Optimis

Tisk Export článku do PDF