Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.21
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti paní XY , Vondroušova 1150 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě čp. 1150 ve Vondroušově ulici.


II. zamítá žádost s tím, že na výpovědi z nájmu bytu trvá.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF