Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.23
ze dne 20.08.2007

Usnesení k žádosti paní XY , Španielova 1289 o přehodnocení bytové situace

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , společné nájemkyně bytu o vel. 3+1/L v  domě čp. 1289 ve Španielově ulici s bývalým manželem XY, o možnost splácení dluhu a zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.


II. ukládá OSOM získat k případu více podkladů, poté případ prošetří sociální komise

Tisk Export článku do PDF