Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.30
ze dne 16.07.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Španielova 1288 o přechod nájmu k bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pí XY, Španielova ul, o uznání přechodu nájmu bytu po úmrtí babičky


II. schvaluje přechod nájmu k bytu č. 7 o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1288 ve Španielově ulici na paní XY


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF