Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.14
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti paní XY , Španielova 1261, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny  za bytovou jednotku č. 1261/XX v ul. Španielova 1261, Praha - Řepy - Prodej II.etapa

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY jako jediného oprávněného nájemce, Španielova 1261, Praha 6 - Řepy o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1261/XX v ul. Španielova , Praha 6 - Řepy.


II. schvaluje ve smyslu ust. § 517 občanského zákoníku prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1261/4 v ul. Španielova, Praha 6 - Řepy, kdy kupujícím je paní XY. Je stanovena náhradní lhůta k plnění, a to nejpozději do 14.12.2007. V případě nedodržení této náhradní lhůty, zmocňuje Rada starostku MČ Praha 17  k odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v ul. Španielova 1261 v Praze - Řepích, registrovanou pod č. SM 0700000207.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF