Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.32
ze dne 20.05.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Socháňova čp. 1127 o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 4+1/L ve 4. podlaží domu čp. 1127 v Socháňově ulici, o vrácení části plateb za služby spojené s užíváním bytu


II. NESCHVALUJE

žádost


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF