Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.30
ze dne 04.05.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Socháňova 1132, oprávněné nájemkyně o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1132/XY v ul. Socháňova 1132, Praha – Řepy – prodej IV. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, oprávněného nájemce bytové jednotky č. XY, Socháňova 1132, Praha 6 – Řepy o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1132/XY v ul. Socháňova 1132, Praha 6 – Řepy.


II. SCHVALUJE

prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy z důvodu rozvodového řízení do 30. 9. 2009.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF