Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.32
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti paní XY o pronájem volného nebytového prostoru garážového stání v halových garáží čp.1192 ul. Drahoňovského, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním garážového stání č.19 v přízemí halových garáží v ulici Drahoňovského čp. 1192, Praha 17 - Řepy


II. schvaluje návrh Majetkové komise č.7 ze dne 4.6.2007 pronajmout NP garážové stání č.19 v přízemí halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 17 - Řepy paní XY za účelem garážování automobilu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 177,47 Kč/m2/rok bez služeb, které bude dále upravováno dle platných předpisů.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu usnesení.
Tisk Export článku do PDF