Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.18
ze dne 16.06.2008

Usnesení k žádosti paní XY , Nevanova 1055 o uzavření nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. X vel. 3+1/L v čp. 1055 v Nevanově ulici .


II. souhlasí a doporučuje ZMČ uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. X o vel. 3+1/L v čp. 1055 v Nevanově ulici na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. X1 v Nevanově ulici čp. 1055 s paní XY k projednání v ZMČ .
Tisk Export článku do PDF