Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.15
ze dne 25.03.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Makovského čp. 1142 o prodloužení nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy


III. ukládá vedoucímu OSOM vyzvat žadatelku k vyklizení bytu

Tisk Export článku do PDF