Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.25
ze dne 08.12.2008

Usnesení k žádosti paní XY, Makovského 1224 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně bytu o vel. 3+1/L v 11. podlaží domu čp. 1224 v Makovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou


II. schvaluje vystavení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4729 ze dne 17.12.2003 na dobu neurčitou, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k vystavení dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 4729 ze dne 17.12.2003 na dobu neurčitou, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti

Tisk Export článku do PDF