Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.16
ze dne 20.08.2007

Usnesení k žádosti paní XY , Makovského 1142 o prominutí poplatků z prodlení

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , nájemkyně bytu  o vel. 3+1/L v  domě čp. 1142 v Makovského ulici, o prominutí poplatků z prodlení ve výši 171.031,- Kč


II. zamítá žádost


III. ukládá OSOM uzavření splátkového kalendáře na předmětnou částku.

Tisk Export článku do PDF