Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.19
ze dne 25.03.2009

Usnesení k žádosti paní XY, Laudova 1015 o udělení souhlasu s podnájmem bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY,  nájemkyně bytu o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1015 v Laudově ulici, o udělení souhlasu s podnájmem bytu z důvodu studia v zahraničí


II. schvaluje podnájem bytu na dobu určitou do 31.3.2011


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele o vydání souhlasu s podnájmem bytu a informovat správní firmu Optimis

Tisk Export článku do PDF