Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.27
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti paní XY , bytem Španielova 1280, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu y

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , bytem Španielova 1280, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru XY, která s ní žije ve společné domácnosti.

II. schvaluje a doporučuje ZMČ uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě k bytu  o vzniku společného nájmu bytu. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne  27.10.1998 beze změn.

III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF