Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.11
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti paní XY a paní XY ,z Makovského ulice čp. 1222, Praha 6 - Řepy o odstranění závadného stavu v domě čp. 1222, Makovského ulice a slevu z nájmu za byty v domě Makovského čp. 1222, Praha 17 - Řepy z důvodu zhoršení podmínek užívání bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY a paní XY , Makovského ulice čp. 1222, Praha 6 - Řepy o slevu na nájemném za byty v domě Makovského čp. 1222, Praha 17 - Řepy z důvodu zhoršení podmínek užívání bytu


II. zamítá žádost paní XY a paní XY


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF