Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.13
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti paní&nbsp; XY , bytem Galandova 1238<br />- o odpuštění poplatků z prodlení a nákladů soudního řízení&nbsp; na dlužné nájemné za&nbsp; byt č. 2 o vel.3+1/L v přízemí domu čp. 1238, jehož nájemcem byla matka žadatelky<br />- o prodloužení nájemní smlouvy&nbsp; k výše uvedenému bytu, která byla s Irmou Jamborovou uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , bytem  Galandova 1238, Praha 6 - Řepy
- o odpuštění poplatků z prodlení a nákladů soudního řízení za dlužné nájemné nebo o uzavření splátkového kalendáře na delší období  za  byt č. 2 o vel.3+1/L v přízemí domu čp. 1238, jehož nájemcem byla její matka  
- o prodloužení nájemní smlouvy  k výše uvedenému bytu, která byla Irmou Jamborovou uzavřena na dobu určitou do 30.9.2007

II. schvaluje odpuštění poplatků z prodlení ve výši cca 19.759,-Kč  a nákladů soudního řízení za dlužné nájemné ve výši 7.019,--Kč. 

III. schvaluje uzavření nájemní smlouvy k  bytu v   domě čp. 1238, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy s paní XY, sl. XY, sl. XY a panem XY, všichni bytem  Galandova čp.1238, Praha 6 - Řepy na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemci budou řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené.

IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF