Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.15
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti paní a pana XY, Galandova čp. 1238 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost paní a pana XY, uživatelů bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1238 v Galandově ulici, o navázání nové nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF