Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.16
ze dne 25.03.2009

Usnesení k žádosti pana XY, Vondroušova 1159 o přechod nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, Vondroušova  1159 o uznání přechodu nájmu bytu


II. neschvaluje žádost, trvá na podané výpovědi a doporučuje vyčkat soudního rozhodnutí


III. ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF