Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.8
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti pana XY , Vondroušova 1153 o uznání přechodu nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala oznámení pana XY a pana XY  o přechodu nájmu bytu v domě čp. 1153 ve Vondroušově ulici a o bezpředmětnosti výpovědi z nájmu tohoto bytu

II. souhlasí s dokončením procesu výpovědi a s nabídkou náhradního bytu podle § 713 odst. 1 obč. zákoníku.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF