Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.30
ze dne 15.10.2007

Usnesení k žádosti pana XY Španielova 1262, Praha 6 - Řepy <BR>1.o provedení změny v nájemní, smlouvě k bytu <BR>2. změna oprávněného nájemce bytové jednotky&nbsp; v bytovém panelovém objektu čp. 1261 - 1266 ul. Španielova , k.ú. Řepy - prodej II. etapa

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , bytem Španielova 1262, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu č.1 o vel. 3+1/L s přísl. v přízemí, tj. 1.podlaží  domu čp. 1262 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na pana XY, který s ním žije ve společné domácnosti.


II. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1262/1 v bytovém panelovém objektu čp. 1261 - 1266 ul. Španielova , k.ú. Řepy - prodej II. etapa


III. schvaluje a doporučuje ZMČ schválit uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu č. 1 o vel. 3+1/L s přísl. v přízemí, tj. 1.podlaží  domu čp. 1262 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy,  o vzniku společného nájmu bytu  pana XY s panem XY .V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 23.12.1996  beze změn.


IV. schvaluje a doporučuje změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1262/1 v bytovém panelovém objektu čp. 1261 - 1266 ul. Španielova , k.ú. Řepy - prodej II. etapa na základě usnesení ZMČ č.6.7 ze dne 13.6.2007 , kterým byl schválen podej jednotek (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům uvedených v příloze č.1, která je nedílnou součástí výše jmenovaného usnesení, a to takto
č. jednotky   1262/1 p. XY  na    p. XY a  p. XY

V. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF