Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.24
ze dne 27.06.2007

Usnesení k žádosti pana XY o souhlas s podnájmem bytu č. v domě čp. 1095 v Žufanově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce bytu v domě čp. 1095 v Žufanově ulici, o souhlas s podnájmem bytu z důvodu pracovního pobytu v zahraničí.


II. schvaluje podnájem bytu na dobu určitou do 30.4.2010.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF