Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.17
ze dne 08.08.2007

Usnesení k žádosti pana XY o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného k bytu v čp. 1119 v Bazovského ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce bytu v domě čp. 1119 v Bazovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a o změnu smluvního nájemného na regulované


II. schvaluje vystavení nájemní smlouvy od 1.9.2007 na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF