Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.13
ze dne 23.04.2008

Usnesení k žádosti pana XY o přehodnocení postupu MČ Praha 17 ve věci žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu    o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o přehodnocení postupu MČ Praha 17 ve věci žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu    o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy


II. neschvaluje žádost pana XY, Žufanova 1098 o zpětvzetí žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+kk s přísl. ve 4. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ul. v Praze 6- Řepy a trvá na výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k. v domě čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 - Řepy a na pokračování v soudním sporu
    
     
III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF