Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.12
ze dne 31.10.2007

Usnesení k žádosti pana XY   o splátkování kupní ceny při prodeji pozemků p.č. 1142/442,1142/443,1142/457 lokalita vjezdy k RD Na Fialce I

Rada MČ

I. projednala žádost  p.XY  ohledně splátkování  kupní ceny 94 500,- Kč za pozemky p.č.1142/442 ostatní plocha o výměře 20m2 , p.č. 1142/443 ostatní plocha o výměře 16m2 a p.č.1142/457 ostatní plocha o výměře27m2 sloužící jako vjezdy k RD takto :
                    1.splátka tj.polovinu kupní ceny ve výši 47 250,-Kč do 14dnů od podpisu kupní smlouvy
                    2.splátka                                      ve výši 23 625,-Kč do 31.3.2008
                    3.splátka                                      ve výši 23 625,-Kč do 30.6.2008
                                                                       celkem  94 500,-Kč


II. žádost zamítla  a rozhodla, že celá částka musí být uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF