Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.29
ze dne 19.08.2009

Usnesení k žádosti pana XY, nájemce bytu zvláštního určení ve Vondroušově ulici o pronájem garážového stání

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY, nájemce bytu zvláštního určení v 1. patře bezbariérového domu o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192 v Drahoňovského ulici za účelem parkování osobního automobilu


II. SCHVALUJE

pronájem garážového stání v přízemí objektu čp. 1192 v ul. Drahoňovského, Praha 6 - Řepy na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 182,44 Kč/m2/rok bez služeb


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na garážové stání

Tisk Export článku do PDF