Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.21
ze dne 19.11.2008

Usnesení k žádosti pana XY, Makovského 1226 o uznání přechodu nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o uznání přechodu nájmu bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1226 v Makovského ulici


II. neschvaluje žádost a netrvá na vyklizení a předání bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1226 v Makovského ulici a navrhuje ZMČ schválit uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu s panem XY na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu s panem XY k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF