Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.20
ze dne 28.01.2009

Usnesení k žádosti pana XY, Makovského 1222 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce bytu o vel. 1+1/L v 5. podlaží domu čp. 1222 v Makovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy od 1.4.2009 na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k vystavení nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF