Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.29
ze dne 08.12.2008

Usnesení k žádosti pana XY, Laudova 1017 o umožnění průchodu suterénem domů čp. 1015 a 1016

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce bytu o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu čp. 1017 v Laudově ulici, o umožnění průchodu suterénem domů čp. 1015 a 1016 pro přesun invalidního vozíku manželky


II. schvaluje žádost


III.  ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF