Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.19
ze dne 20.10.2008

Usnesení k žádosti pana XY, Jiránkova 1137 o prominutí poplatků z prodlení

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, Jiránkova 1137 o prominutí poplatků z prodlení ve výši 35.362,- Kč


II. neschvaluje žádost o prominutí poplatků z prodlení ve výši 35.362,- Kč


III. ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF