Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.27
ze dne 22.04.2009

Usnesení k žádosti pana XY, Galandova čp. 1236 o přechod nájmu k bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, Galandova čp. 1236, o uznání přechodu nájmu bytu po odstěhování otce XY


II. zamítá žádost o uznání přechodu nájmu k bytu č. XY o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1236 v Galandově ulici na pana XY


III. ukládá vedoucímu OSOM informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF