Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.12
ze dne 09.01.2008

Usnesení k žádosti pana XY , Galandova 1234 o prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , nájemce služebního bytu o vel. 3+1/L v domě čp. 1234 v Galandově ulici, o prodloužení smlouvy o nájmu bytu.


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy ke služebnímu bytu na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a bude             dále vykonávat práci pro stejného zaměstnavatele, za regulované nájemné, které bude dále              upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými             předpisy.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy.

Tisk Export článku do PDF