Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.18
ze dne 21.01.2008

Usnesení k žádosti pana XY , Galandova 1233 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce bytu v domě čp. 1233 v Galandově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného.


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy od 1.2.2008 na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.


III.ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k vystavení nové nájemní smlouvy.

Tisk Export článku do PDF