Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.13
ze dne 20.08.2007

Usnesení k žádosti pana XY Galandova 1233,  Praha 6 - Řepy o odpuštění složení kauce na byt v domě čp. 1233, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY , bytem Galandova 1233,   Praha 6 - Řepy o odpuštění složení kauce za uzavření nájemní smlouvy na byt  v domě čp. 1233, Galandově ulici, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje žádost o odpuštění  složení kauce za uzavření nájemní smlouvy na byt  v domě čp. 1233,
Galandově ulici, Praha 6 - Řepy. Nájemní smlouva k bytu bude uzavřena bez složení kauce


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF