Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.23
ze dne 11.02.2008

Usnesení k žádosti pana XY, bytem Žufanova čp. 1098, Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY nájemce bytu o vel. 1+k.k. ve 3. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově , Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k. ve 3. podlaží domu čp. 1098 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF