Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.17
ze dne 03.06.2009

Usnesení k žádosti pana XY, Bendova 1121 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY, nájemce služebního bytu č. XY o vel. 2+1/L v 1. podlaží domu čp. 1121 v Bendově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. SCHVALUJE

vystavení dodatku č. 8 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 7. 2010


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF