Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.29
ze dne 16.07.2008

Usnesení k žádosti pana XY, Bazovského ul., o změnu pokynu k navázání nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost p. XY, Bazovského ul., o změnu pokynu k navázání nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení dodatku k pokynu k navázání nájemní smlouvy ze dne 2. 7. 2008 s manželi XY na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy


III. ukládá vedoucí OSOM vystavit dodatek k pokynu k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF