Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.16
ze dne 24.09.2008

Usnesení k žádosti pana XY, Bazovského 1119 o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, nájemce bytu o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy od 1.12.2008 na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k vystavení nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF