Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.29
ze dne 09.03.2009

Usnesení k žádosti pana XY a paní XY, Žufanova čp. 1095 o prominutí kauce při navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY a paní XY, uživatelů bytu o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, o prominutí kauce při navázání nové nájemní smlouvy


II. schvaluje uzavření splátkové dohody na částku XY Kč na období 1 roku


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF