Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.28
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti pana XY a paní XY bytem  Praha 5 o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  v domě čp.1169 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy a uznání přechodu nájmu bytu na dceru paní XY

Rada MČ

I. projednala žádost  o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č.9 v domě čp.1169 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy a uznání přechodu nájmu bytu.


II. schvaluje nabídku menšího bytu, v případě neakceptování nabídky trvat na výpovědi. 


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF