Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.30
ze dne 19.11.2008

Usnesení k žádosti pana a paní XY, Vondroušova 1157 o výměnu bytu za byt o vel. 4+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1169 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí pana a paní XY, Vondroušova 1157 o výměnu bytu za uvolněný byt o vel. 4+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1169 ve  Vondroušově ulici


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 24 ze dne 3.11.2008 pronajmout byt o vel. 4+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1169 ve Vondroušově ulici po uvolnění žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu panu a paní XY, Vondroušova 1157 (4 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 5+1/L v 6. podlaží domu čp. 1157 ve Vondroušově ulici, jehož jsou nájemci, a vybudují na vlastní náklady již zaměřené, ale neprovedené zádveří. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF