Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 69.18
ze dne 05.08.2009

Usnesení k žádosti pana a paní XY, Makovského čp. 1142 o prodloužení nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana a paní XY, nájemců bytu č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, o prodloužení nájemní smlouvy


II. SCHVALUJE

žádost s tím, že nájemní smlouva bude prodloužena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a splátkové dohody ze dne 27. 7. 2009


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF