Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.27
ze dne 04.05.2009

Usnesení k žádosti pana a paní XY, Laudova 1016 o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana a paní XY, nájemců bytu č. XY o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1016 v Laudově ulici, o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného


II. SCHVALUJE

vystavení nové nájemní smlouvy od 1. 6. 2009 na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vydat pokyn k vystavení nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF