Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.19
ze dne 25.02.2009

Usnesení k žádosti pana a paní XY, bytem Španielova čp. 1278, Praha 6 – Řepy o  uzavření nájemní smlouvy k bytu

Rada MČ

I. projednala žádost pana a paní XY, uživatelů bytu o vel. 3+1/L v 1. podlaží domu čp. 1278 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy o uzavření smlouvy o nájmu bytu


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit  dodatečné zavření nájemní smlouvy k bytu pro účely prodeje bytu do osobního vlastnictví, a to na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky v nájemní smlouvě uvedené, ze regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF