Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.1
ze dne 28.11.2007

Usnesení k žádosti OS Ruka pro život o pronájem NP Socháňova 1221, 1.patro

Rada MČ

I. projednala žádost OS Ruka pro život o pronájem 1. patra objektu Socháňova 1121, uvedený prostor bude využit k vybudování chráněné dílny.

II. zamítá žádost 

III. ukládá KZ vyrozumět žadatele ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF