Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.9
ze dne 15.10.2007

Usnesení k žádosti OS NAŠE ŘEPY - klubovna pro volnočasové aktivity skupin dětí a mládeže

Rada MČ

I. projednala žádost OS NAŠE ŘEPY o poskytnutí  nebytového prostoru (klubovny) pro aktivity dětí a mládeže. 


II. konstatuje, že MČ nedisponuje žádným vhodným nebytovým prostorem pro uvedené aktivity. Rada doporučuje kontaktovat KS Průhon a event. využívat objekt Sokolovny. Pronájem by v tomto případě byl bezplatný

Tisk Export článku do PDF