Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.19
ze dne 02.05.2007

Usnesení k žádosti o znovuprojednání žádosti o přidělení obecního bytu Radou městské části Praha 17

Rada MČ

I. projednala žádost žadatelky o znovuprojednání žádosti o přidělení obecního bytu.


II. zamítá zařazení žádosti žadatelky o pronájem obecního bytu do evidence žádostí o byt


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF