Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.23
ze dne 08.09.2008

Usnesení k žádosti o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Španielova 1282, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, bytem Španielova 1282, Praha 6 - Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1 s přísl. v 5.patře, tj. 6.podlaží domu čp. 1282 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna pana XY,  který s ní žije ve společné domácnosti.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ  schválit uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu  o vel. 3+1/L s přísl. v 5.patře, tj. 6.podlaží  domu čp. 1282 ve Španielově ulici, Praha 6 - Řepy,  o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 24.1.1990  beze změn.


III. ukládá  vedoucímu OSOM  předložit návrh na projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF