Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.6
ze dne 11.07.2007

Usnesení k žádosti o změnu pronájmu pozemku p.č. 752/7 pod garáží včetně manipulační plochy ( ul. U Boroviček)

Rada MČ

I. projednala žádost  pana XY  o změnu pronájmu pozemku pod garáží p.č. 752/7 včetně manipulační plochy o výměře celkem 40 m2 na nového nájemce pana XY .


II. schvaluje převod nájemní smlouvy u pozemku p.č. 752/7 na pana XY . 


III. ukládá OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF