Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.40
ze dne 08.12.2008

Usnesení k žádosti o výměnu garážového stání č. 21 za č. 11 v přízemí halových garáží v ul. Drahoňovského  čp. 1192, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, nájemkyně garážového stání č. 21 v přízemí halových garáží  umístěných v čp. 1192, Vondroušova ulice, Praha 17 – Řepy o výměnu za gar. stání č. 11 za stejných podmínek, stanovených v nájemní smlouvě


II. schvaluje výměnu  garážového stání č. 21 za volné garážové stání č. 11 umístěné v přízemí halových garáží, v ul. Drahoňovského čp. 1192, Praha 17 -Řepy, za stejných podmínek, stanovených v nájemní smlouvě


III.ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vydat pokyn k převodu NS

Tisk Export článku do PDF