Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.27
ze dne 28.11.2007

Usnesení k žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu , Vondroušova 1170, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu  o velikosti
3+1/L s příslušenstvím v domě čp. 1170, Vondroušova ul. 21, Praha 6 -
Řepy .


II. souhlasí a doporučuje ZMČ uzavření nové smlouvy o nájmu bytu o velikosti 3+1/L s příslušenstvím v domě čp. 1170, Vondroušova ul. 21, Praha 6 - Řepy na dobu neurčitou za nájemné regulované, které bude upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb., a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá  vedoucí OSOM  předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu  ve Vondroušově ulici čp. 1170, Praha 6 - Řepy s panem XY  k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF